Dr. Onur Benli

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Sabancı Üniversitesi
İdari Görevi :
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : kütle aktarım diskleri, genç nötron yıldızı sınıfları
Kişisel Web Sitesi :