Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Topal

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Van YYÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü
İdari Görevi : Van 100. Yıl Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
İş Adresi : Van 100. Universitesi, Fizik Bölümü, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
İş Telefonu : +90 432 2251701 / 27862
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Radyo astronomi, moleküler astrofizik, gaz kinematiği, galaksi evrimi
Kişisel Web Sitesi : http://www.selcuktopal.net