Dr. Tenay SAGUNER RAMBALDİ

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : METU
İdari Görevi : Post.Doc.
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Stellar Kinematics, Galaxy Structure-Kinematics and Dynamics, Spectroscopy, Galactic Archaeology
Kişisel Web Sitesi :