Dr. Onur Akbal

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Sabancı Üniversitesi
İdari Görevi : Doktora sonrası araştırmacı
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Nötron yıldızları, Pulsarlar
Kişisel Web Sitesi :