SİNAN ALLAK

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : Çukurova Üniversitesi
İdari Görevi :
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları : Aşırı parlak x-ışın kaynakları-sıkı nesneler-çift sistemler
Kişisel Web Sitesi :