Prof. Dr. Belinda Kalomeni

Öğrenim Durumu : Doktora
Çalıştığı Kurum : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İdari Görevi :
İş Adresi :
İş Telefonu :
İş Faks :
E-posta Adresi :
Çalışma Alanları :
Kişisel Web Sitesi :